Відбір підрядників

                          Відбір підрядників здійснюється шляхом:
1) розсилки е-пропозиції вакансії обраним замовником особам;
2) е-акцепту цієї пропозиції обраними підрядниками;
3) укладання трудової угоди з ними.
1.1Розсилка е-пропозицій вакансії обраним особам здійснюється для:
— запрошення підрядників, зареєстрованих на «Ринку профі»;
— ознайомлення обраних замовником підрядників з е-пропозицією вакансії;
— своєчасного та раціонального акцепту цієї е-пропозиції.
1.2.Е-пропозиція надсилається без контактів замовника але з додатком проекту трудової угоди.
1.3. Розсилка е-пропозицій вакансії підрядника здійснюється колл-центром «Ринку профі» після отримання  цієї е-пропозиції та проекту трудової угоди  протягом 24 годин з моменту замовлення списку осіб з «корзини» у е-магазині сайту «Ринку профі».
1.4. Проект трудової угоди складається у формі, запропонованій «Ринком профі» та включає наступні визначення:
посади, її посадової інструкції; основних видів робіт і завдань, їх забезпечення: матеріально-технічного (інструментів, обладнання і матеріалів), IT та  IKT; посади підлеглості, підлеглих, та суміжників; системи оцінки та оплати праці; компенсацій витрат і пільг за роботу в небезпечних і шкідливих умовах;умов та терміну випробування; — системи навчання, атестації;
кар’єри та збереження на посаді;
— системи захисту прав з інтелектуальної власності та комерційної таємниці;
термінів та графік роботи, відряджень, навчання та відпусток;
соціально-побутових умов праці, оздоровлення та відпочинку; видів та умов необов’язкового страхування та кредитування за рахунок роботодавця;
— прав та обов’язків сторін; санкцій невиконання угоди;
терміну дії угоди, умов та процедури її зміни, розірвання та продовження

2.1.Е-акцепт пропозиції вакансії — розгляд пропозиції вакансії обраними роботодавцем особами з реєстру підрядників здійснюється на основі е-листа «Ринку профі» з пропозицією вакансі та додатків до нього:
— заповненої роботодавцем форми е-пропозиції вакансії;
— заповненої роботодавцем форми трудової угоди.
 2.2.Е-акцепт здійснюється шляхом надсилання колл-центру «Ринку профі» е-листа згоди з датою можливого виходу на роботу та скан-копії підписаної трудової угоди, яка надійшла з е-пропозицією.
2.3.Термін прийняття пропозиції вакансії. Е-акцепт пропозиції здійснюється протягом 48 годин з моменту її отримання. Якщо протягом цього терміну не надіслано е-листа згоди, то пропозиція вакансії вважаеться відхиленою.
2.4. Зустріч з роботодавцем. Після отримання цього від особи е-листа згоди колл-центр «Ринку профі» надсилає їй е-лист з контактами роботодавця та місця, дати та часу співбесіди та укладання з ним трудової угоди.
2.5. Штрафні санкції. У випадку відмови від підписання угоди та виходу на роботу у зазначений термін,з будь яких причин, після е-акцепту відповідної е-пропозиції, особа:
— сплачує штрафні санкції у розмірі 20 % від запропонованої заробітної плати на місяць;
— автоматично дає згоду на розміщенні на його сторінці на сайті «Ринок профі» відгука про відмову виконання угоди та негативні оцінки його відносин з замовником та дотримання термінів.
2.6. Укладання трудової угоди особи з роботодавцем здійснюється для:
— взаємного їх порозуміння задач та організаційних та економічних умов праці, навчання, оцінки та оплати труда, кар’єри та утримання на робочому місці;
— запобігання та швидкого вирішення трудових непорозумінь та спорів;
— забезпечення гарантій виконання цієї трудової угоди державою та «Ринком профі»;
— фіксації виконання відповідного етапу рекрутингу.

3.1. Укладання трудової угоди здійснюється на місці у дати та час, зазначений у е-листі «Ринку профі» або у листі роботодавця.
3.2. Укладання цієї угоди здійснюється після співбесіди уповноваженого менеджера роботодавця з уточнення даних та доказів показників особи, які представлені у його профілі на сайті «Ринку профі».
3.3. Роботодавцем можуть бути верифіковані тільки ті данні та докази, які не перевірено «Ринком профі». У разі необхідності додаткової перевірки цих даних та доказів роботодавцем може бути відкладено підписання цієї угоди на час їх перевірки але на термін не більш тижня. 3.4. Якщо ці данні та докази не підтверджуються, то роботодавець може відмовитись від підписання трудової угоди з цією особою. У цьому випадку аванс роботодавцю не повертається, так як він бачив інформацію з перевірки цих даних на сайті та обрав цю особу. Ця особа сплачує роботодавцю та «Ринку профі» штрафні санкції за недостовірну інформацію у розмірі по 10 % від майбутньої заробітної плати на місяць. У цьому випадку «Ринок профі» вносить у профіль цієї особи на сайті «Ринку профі» данні про недостовірність відповідної інформації.
3.4. Після проходження співбесіди та/або проведення перевірки, зазначеної вище, роботодавець забов’язаний підписати трудову угоду у день проведення співбесіди або не пізніше третього дня після завершення перевірки, тобто не пізніше 10 діб з запропонованої дати її підписання.
3.5. Після підписання трудової угоди її сторони забов’язани протягом 24 годин з моменту її підписання зареєструвати її на «Ринку профі» шляхом відправи е-листа з її скан копією у колл-центр «Ринку профі».орівняння

3.6. «Ринку профі» з метою зручного порівняння підрядниками умов трудових угод від різних роботодавців пропонує роботодавцям заповнити усі пункти та додатки типової форми трудової угоди, яку можна знайти на головній сторінці, натиснувши у таблиці алгоритму рекрутингу на слово «Форма», або тут.

 

 

Комментарии закрыты